Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

‘Yedek astsubay’ detayı dikkat çekerken, hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Ayrıca ‘Bakanlar Kurulu’ ifadesi ‘Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilerek güncellendi.

Yapılan değişiklikler şöyle:

“MADDE 1- 3 Ocak 2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şehitlik Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ‘yedek subay’, ibaresinden sonra gelmek üzere ‘yedek astsubay’, ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (e) bendinde yer alan ‘ve (d’ ibaresi, ‘(d) ve (e)’ şeklinde değiştirilmiştir.

‘e) 11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde sayılanlardan, aynı maddede sayılan durumlarda hayatını kaybettiği değerlendirilenler.’

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine ‘yedek subay’, ibarelerinden sonra gelmek üzere ‘yedek astsubay’, ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x